Nyrekryterad kvalitetschef tar plats i Lumitos ledningsgrupp

Lumito har rekryterat Anna Linde som Quality Manager till bolaget. Anna Linde har mer än 20 års erfarenhet från både medical device industrin, av IVD-produkter (in-vitro-diagnostiska produkter), och från läkemedelssidan. Anna Linde tillträder den 9 januari 2023. – Vi är glada att hälsa Anna välkommen till Lumito som Quality Manager, säger VD Mattias Lundin. Annas […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 3, 2022

Finansiell översikt för tredje kvartalet 1 juli till 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 815 (-6 073) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,07) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -9 787 (-7 045) TSEK. Nio månader, 1 […]

Lanseringen av SCIZYS by Lumito blir något försenad

Som tidigare kommunicerats har Lumitos ambition och plan varit att erbjuda marknaden för forskningslaboratorier en färdig produkt i slutet av 2022. Medarbetare och produktionspartners har tillsammans satt planen och arbetat hårt och fokuserat på att infria målsättningen, vilken bedömts fullt realistisk fram tills nu. Lumito önskar därför informera att lanseringen av en färdig produkt blir […]

Styrelseledamot avgår på egen begäran på grund av medicinska skäl

Styrelseledamoten BG (Bengt Göran) Svensson har idag meddelat att han avgår på egen begäran och på grund av medicinska skäl ur Lumitos styrelse, men också ur samtliga styrelser där han har uppdrag.  "Vi tackar BG för hans starka engagemang och har full förståelse för hans beslut samt önskar honom all välgång framöver", säger Urban Widén, […]

Teckningsoptioner av serie TO4 tecknades till cirka 75,4 procent och Lumito AB (publ) tillförs cirka 46,2 MSEK

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med en företrädesemission under det fjärde kvartalet 2021. Totalt nyttjades 49 729 117 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 75,4 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 49 729 117 aktier till en teckningskurs om […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 2, 2022

Första halvåret 1 januari till 30 juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -13 610 (-13 444) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,09 (-0,15) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -14 636 (-12 883) TSEK. Likvida medel uppgick på balansdagen […]

Lumito AB publicerar kvartalsrapport 1, 2022

  Finansiell översikt för första kvartalet 1 januari till 31 mars 2022   Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 430 (-6 825) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick -0,04 (-0,08) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -8 959 (-4 337) […]

Lumito tecknar samarbetsavtal med Optronic för 0-serieproduktion av bolagets scanner

Lumito AB och Optronic Partner pr AB har tecknat ett samarbetsavtal gällande slutdesign, industrialisering samt 0-serieproduktion av Lumitos första WSI-scannrar (Whole Slide Imaging Scanner). Avtalets omfattning är baserat på leverans av 0-serieproduktion inför Lumitos planerade lansering mot forskningslaboratorier under slutet av 2022. Samarbetet bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktverifieringsfas samt 0-serieproduktionsfas. […]

Bokslutskommuniké 2021, Lumito AB (publ)

Finansiell översikt 1 oktober – 31 december 2021 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -6 855 (-5 199) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,06) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet uppgick till -2 270 (-5 032) TSEK.   Helår, 1 […]

Lumito offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONG KONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.   Lumito AB (publ) ("Lumito" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående […]