Styrelseledamot avgår på egen begäran på grund av medicinska skäl

Styrelseledamoten BG (Bengt Göran) Svensson har idag meddelat att han avgår på egen begäran och på grund av medicinska skäl ur Lumitos styrelse, men också ur samtliga styrelser där han har uppdrag. 

"Vi tackar BG för hans starka engagemang och har full förståelse för hans beslut samt önskar honom all välgång framöver", säger Urban Widén, Lumitos styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, styrelseordförande

Tel:                070-466 31 60                 
E-post:         
urban.widen@bluepartner.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.