Lumito specialiserar sig på medicinsk teknik för digital patologi och strävar efter att förbättra vävnadsdiagnostik med sin patenterade teknologi. Med en teknologi baserad på uppkonverterade nanopartiklar (UCNP) genereras högkvalitativa bilder med högre kontrast och minskad mängd bakgrundsinformation. Dessa bilder kortar ner analystiden och ger en högre kvalitet på underlaget för analysen.  Lumito är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum, och planerar att initialt lansera sin produkt SCIZYS för forskningslaboratorier.

Vår historia

Professor Stefan Andersson-Engels leder en forskargrupp på avdelningen atomfysik och lasercentrum vid Lunds universitet, som påvisar fördelarna med en medicinsk tillämpning av uppkonverterade nanopartiklar (UCNP). Deras forskning lägger grunden till vad som kommer att bli Lumito AB.

Lumito grundas
• Lumito grundas och den första patentansökan skickas in.
2010
Nytt patent
• Lumito söker ett nytt patent i andra patentfamiljen.
2013
Affärsplan
• En affärsplan utvecklas för specialisering inom medicinsk teknik för
digital patologi.
2015
Börsnotering m.m.
• Bolagets organisation formaliseras och Lumito får sin första VD.
• Bolaget börsnoteras i oktober på Nordic Growth Market (NGM).
• Lumito ansöker om ytterligare ett patent i tredje patentfamiljen.
2018
Alfaprototyp
• Alfaprototyp med väsentlig funktionalitet är implementerad.
2019
Betaprototyp
• Betaprototyp med all funktionalitet och design är implementerad.
2020
Ny VD
• Lumito expanderar och flyttar till större lokaler på Mårtenstorget 5 i Lund.
• Nuvarande VD Mattias Lundin tillträder 8 mars.
2021
Resultaten från en förstudie m.m.
• I mars certifieras Lumitos kvalitetssystem enligt ISO 13485 för medicintekniska produkter.
• I april ingår bolaget i ett avtal med Optronic Partner pr för 0-serieproduktion av scanner och några månader senare skrivs ett letter of intent med Uniogen Oy (tidigare Kaivogen Oy) för produktion av Lumitos reagenskit.
• Bolaget visar upp sin produkt för första gången på en extern kongress med tillhörande mässa. I samband med det och de framsteg som görs lämnar Lumito till viss del utvecklingsfasen och övergår i mer kommersialiseringsfas.
• Bolaget blir en associated member i det brittiska PathLAKE-konsortiet.
• I december publiceras resultaten från en förstudie, gjord av Daniel Öhlunds forskargrupp vid Umeå universitet, i amerikanska Cancer Immunology Research.
2022