Finansiell kalender

Datum
Innehåll
2023-02-23
Bokslutskommuniké 2022
2023-04-27
Årsredovisning 2022
2023-05-03
Kvartalsrapport Q1 2023
2023-05-25
Årsstämma 2023
2023-08-17
Kvartalsrapport Q2 2023
2023-10-31
Kvartalsrapport Q3 2023
2024-02-22
Bokslutskommuniké 2023
2024-04-15
Årsredovisning 2023
2024-05-07
Kvartalsrapport Q1 2024
2024-05-07
Årsstämma 2024
2024-08-23
Kvartalsrapport Q2 2024
2024-10-31
Kvartalsrapport Q3 2024