Lumito tecknar samarbetsavtal med Optronic för 0-serieproduktion av bolagets scanner

Lumito AB och Optronic Partner pr AB har tecknat ett samarbetsavtal gällande slutdesign, industrialisering samt 0-serieproduktion av Lumitos första WSI-scannrar (Whole Slide Imaging Scanner).

Avtalets omfattning är baserat på leverans av 0-serieproduktion inför Lumitos planerade lansering mot forskningslaboratorier under slutet av 2022. Samarbetet bygger på väldefinierade leveranspunkter fram till årsskiftet såsom designfas, produktverifieringsfas samt 0-serieproduktionsfas.

Optronic är en tjänsteleverantör som är marknadsledande i Norden inom utveckling och tillverkning av optiska sensorer för industrin. Kombinationen av specialistkompetens inom optronik och en kostnadseffektiv produktion med hög kvalitet, är en av bolagets främsta framgångsfaktorer. Bolaget har 60 anställda och ägs av Dacke Industri som i sin tur ägs av Nordstjernan.

– Optronic är en strategiskt värdefull samarbetspartner och jag ser fram emot vårt gemensamma arbete med att färdigställa den slutgiltiga designen av Lumitos scanner och produktionsplanering. Genom avtalet med Optronic har vi planenligt tagit ytterligare ett steg mot den planerade kommersialiseringen i slutet av året, säger Lumitos VD Mattias Lundin.

Lumitos WSI-scanner är ett optiskt analysinstrument som tillsammans med bolagets UCNP-baserade infärgningsvätskor möjliggör för forskare och patologer att ta kontrastrika digitala bilder av vävnader. Scannern kan även ta bilder av traditionellt infärgade vävnadsprover (hematoxylin-infärgning och immunohistokemi)

– Vi är hedrade att Lumito väljer oss som partner. Optisk teknik är en viktig möjliggörare för framtidens vårdlösningar och vi har över tid utvecklat vårt erbjudande för att möta branschens högt ställda krav. Vi ser fram emot ett spännande, långsiktigt och strategiskt samarbete, säger Ulrik Stenbacka, VD på Optronic.

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnd kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2022 kl. 10.00.

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: 
ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.

Optronic är den nordiska ledaren inom optisk mätteknik. Företaget är specialiserat på utveckling och tillverkning av produkter och moduler som innehåller optik, fotonik och avancerad elektronik. Erbjudandet omfattar hela produkt-livscykeln och inriktar sig på att hjälpa industriföretag att realisera utvecklingsmöjligheter samt att tillverka kostnads-effektivt med säkerställd hög kvalitet. Sedan företaget grundades 1987 så har Optronic hjälpt mer än 500 kunder med över 1 000 utmanande projekt. Produktionsanläggningen omfattar cirka 3 000 kvadratmeter med tillverkningsutrustning optimerad för att möta kraven inom de mest krävande industrisegmenten, däribland automation, logistik, medicinsk teknologi, säkerhet, transport och lantbruk. Optronic har 60 anställda och finns i Skellefteå och Stockholm samt i Lahti, Finlandwww.optronic.se