Presentationer

2024

Mattias Lundin presenterar på Mangold Insight Investerardag i Stockholm, mars 2024

2023

Mattias Lundin presenterar på Cardeons kapitaldag i Lund, december 2023

Mattias Lundin presenterar på Mangold Insight Investerardag, november 2023

Mattias Lundin presenterar på BioStock Life Science Summit, oktober 2023

Tommy Lidström, Ph. D., Postdoc. vid Umeå Universitet presenterar resultat av en studie med hjälp av Lumitos avbildningsteknik

Mattias Lundin presenterar Lumito på Aktieportföljen LIVE, februari 2023

2022

Mattias Lundin presenterar Lumito på BioStock Life Science Summit, november 2022

Mattias Lundin presenterar SCIZYS på Mangold Insight Investerardag, november 2022

En längre intervju med Mattias Lundin, Mangold Insight, juni 2022

Kort intervju med Mattias Lundin, producerad av Mangold Insight, juni 2022

Mattias Lundin presenterar Lumito på Småbolagsdagen den 13 juni 2022

Mattias Lundin presenterar Lumito på BioStock SpringSummit den 9 juni 2022

Mattias Lundin presenterar Lumito på Aktiedagen i Göteborg den 16 maj 2022

Mattias Lundin presenterar Lumito på Aktiedagen Lund den 31 januari 2022

Mattias Lundin presenterar Lumito på Mangold Insights Life Science Dag den 26 januari 2022