SCIZYS: Framtidens produkt för vävnadsanalys

SCIZYS Erbium Kit  

SCIZYS Erbium Kit är ett UCNP-baserat IHC-kit som gör det möjligt att identifiera primära eller sekundära antikroppar i histologiska prover.

Läs mer

SCIZYS S1 

SCIZYS S1 är en WSI-scanner som avbildar histologiska prover med Brightfield och uppkonverterade nanopartiklar (UCNP) för att visa både kromogen infärgning och UCNP-luminans. Brightfield och UCNP kan kombineras för att ge ett mer komplett underlag för vävnadsanalys 

Läs mer

SCIZYS SW

SCIZYS SW är en innovativ och användarvänlig mjukvara där användaren interagerar med scannern med hjälp av ett dedikerat grafiskt användargränssnitt.

Läs mer

For research use only

SCIZYS. För högre kvalitet, träffsäkerhet och effektivare analysprocesser

Hög kontrast och granularitet 

SCIZYS producerar bilder av högre kontrast och granularitet jämfört med traditionell immunhistokemi (IHC).  

Ingen autofluorescens

Lumitos teknik avbildar ingen störande bakgrund och autofluorescens av irrelevant vävnad.  

Låg detektionströskel  

SCIZYS har en låg detektionströskel, vilket gör det möjligt att fånga låga signaler.  

Brightfield och UCNP 

Bilderna tas både i traditionell brightfield och UCNP, som går att kombineras utan att skymma morfologin.  

Produkterbjudandets beståndsdelar

Vävnadsbilder

Upptäck fördelarna med vår UCNP-teknik för infärgning i vävnadsprover

Guide

Hur du använder SCIZYS

Vill du veta mer om SCIZYS?
Kontakta mig!

Ola Andersson