Innovativ produkt för att driva patologin framåt

Lumitos produkt, SCIZYS, är baserad på en unik och patenterad teknik som bygger på uppkonverterade nanopartiklar (UCNP). Det kommer att vara ett värdefullt verktyg för forskare och patologer då SCIZYS ger ett mer komplett underlag för vävnadsanalyser jämfört med dagens befintliga teknik. Med SCIZYS kan användaren uppnå en högre precision i sina analyser genom att få en tydligare bild av vävnadsproverna. Det bidrar till att arbetet för användaren blir mer effektivt, vilket exempelvis kan hjälpa till att korta ner tiden vid fastställande av sjukdom för rätt behandling i rätt tid.

Skalbar affärsmodell för flexibilitet och återkommande intäkter

Lumito erbjuder en skalbar affärsmodell med två alternativ. För det första kan kunder köpa skannern som kapitalvara med differentierat mjukvaruprogram och reagenser som förbrukningsvaror. Detta alternativ ger kunderna fullständig äganderätt över skannern.

 

För det andra erbjuder Lumito möjligheten att placera ut skannern på forskningslaboratorier, där kunden förbinder sig att köpa förutbestämda volymer av reagenser under en avtalsperiod. Det ger Lumito en stabil och förutsägbar intäktsström genom återkommande köp av förbrukningsvaror.

 

Genom att outsourca distribution och produktion undviker Lumito att behöva utöka bolagets egen organisation med dessa delar. Det ger möjligheten att snabbt anpassa sig till marknaden och fokusera på kärnverksamheten – att leverera högkvalitativa lösningar inom digital patologi.

Tillväxtpotential och gynnsamma marknadstrender

Marknaden drivs av ett flertal starka trender såsom en åldrande befolkning, ett accelererande behov av diagnostik för åldersrelaterade sjukdomar och ett växande engagemang för individualiserad medicin. Vid lansering riktar Lumito sin produkt först och främst till forskningslaboratorier, men kommer i framtiden utvidga tillämpningen även till den kliniska miljön. Denna strategi innebär en möjlighet att betydligt öka marknadsandelen. Flera förstudier visar även på produktens potential för ett utökat antal indikationer.