Vår vision är att erbjuda en produkt som frigör resurser, ökar precisionen och minimerar mänskliga felmarginaler vid diagnostiseringen av cancerindikationer.

Vårt produkterbjudande

Vårt produkterbjudande riktar sig i ett första steg mot forskningslaboratorier där produktens högkvalitativa avbildningar kan förbättra forskarnas analysresultat, vilket är viktigt för att uppnå vetenskapliga genombrott och öka förståelsen av komplexa biologiska processer. I förlängningen har vi som ambition att även erbjuda vår produkt kliniskt.

SCIZYS Erbium Kit

UCNP-baserade infärgningsvätskor

SCIZYS S1

Whole Slide Imaging Scanner (WSI)

SCIZYS SW

Mjukvara

SCIZYS: En tids- och kostnadseffektiv vävnadsanalysmetod med flera fördelar

SCIZYS är en innovativ produkt som ger användaren högkvalitativa vävnadsbilder med högre kontrast och granularitet jämfört med traditionell immunhistokemi (IHC). SCIZYS skapar visuella underlag utan störande bakgrund av irrelevant vävnad och autofluorescens, och med en mycket låg detektionsgräns. Genom att kombinera traditionell brightfield och uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs), möjliggör SCIZYS för tidig sjukdomsupptäckt och en allsidig, tids- och kostnadseffektiv metod för en rad olika vävnadsanalyser.Dessutom skapas en bild som inte skymmer morfologin.    SCIZYS har flera fördelar som resulterar i en tids- och kostnadseffektiv metod för vävnadsanalys. För det första, kan detekteringsgränsen för sjukdomar sänkas, vilket ökar chanserna att hitta dessa i tidiga skeden och möjliggör tidigare behandling. För det andra, minskar behovet av manuell arbetskraft, vilket sänker kostnaderna och minskar risken för mänskliga fel. Slutligen, genom att kombinera traditionell brightfield och UCNP-teknologi, är SCIZYS-metoden en allsidig och effektiv metod som kan användas för en rad olika vävnadsanalyser, vilket ökar dess mångsidighet och användbarhet. 

Strategi

Det första steget i vår produktlansering är en initial inriktning mot forskningslaboratorier i Sverige och Skandinavien, för att därefter lansera på hela den europeiska forskningsmarknaden, följt av USA.

 

Att lansera en produkt för forskningslaboratorier före en produkt i klinisk miljö möjliggör en snabbare marknadslansering, genererar intäkter och skapar medvetenhet kring vårt produkterbjudande. Det möjliggör även värde genom att analysera var och i vilka ändamål som vår produkt skapar mest värde, före lansering på klinik.

 

Vår övergripande strategi är att erbjuda en produktlösning som adresserar den globala marknaden för vävnadsdiagnostik, dels för mikroskop och scanners, men även för reagensvätskor.

Skalbar affärsmodell - Köp eller hyr en Lumito scanner

Vår skalbara affärsmodell ger kunderna friheten att välja det alternativ som bäst passar deras behov. Välj mellan två modeller: köp en scanner som kapitalvara och bestäm själv mängden förbrukningsvaror som behövs eller hyr en scanner med ett flexibelt avtal som inkluderar förutbestämda volymer av förbrukningsvaror. Med oss får du en lättillgänglig och anpassningsbar lösning.

Oavsett om du behöver en kort- eller långsiktig lösning kan vi erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv alternativ som passar just dina behov.