SCIZYS

En innovativ produkt med en patenterad teknik som ger användaren högkvalitativa vävnadsbilder med högre kontrast och granularitet jämfört med traditionell immunhistokemi (IHC). SCIZYS skapar visuella underlag utan störande bakgrund av irrelevant vävnad och autofluorescens, och med en mycket låg detektionsgräns.

Vävnadsbilder

Med vår UCNP-teknik kombineras de två modaliterna brightfield och UCNP, vilket ger användaren bättre bilder som inte skymmer vävnadens morfologi.

SCIZYS utgörs av SCIZYS S1, SCIZYS SW och SCIZYS Erbium Kit

Så funkar det

1

Förberedelse av det histologiska provet: Vårt system använder samma förberedelsemetoder som andra histokemiska analysmetoder. 

2

Placering av vävnadsprovet: Provet placeras i vår SCIZYS slideholder och sätts in i scannern. Scannern tar upp till 4 slides per scanning.  

3

Automatisk förhandsvisning: Scannern genererar automatiskt förhandsgranskningsbilder av vävnadsprovet. Här görs inställningar såsom att välja ROI-område, justera olika parametrar och exponering av lasern för att optimera bildkvaliteten.  

4

Skanning av vävnadsprovet och bildleverans: Efter att inställningarna är justerade, skannar vår scanner vävnadsprovet i hög upplösning. De resulterande bilderna levereras sedan och blir tillgängliga för analys i en viewer.