Frigör vävnadsanalysen från begränsningar.
Välkomna vår revolutionära UCNP-teknik som komplement till traditionell infärgning.

Lumitos UCNP-teknik

Vår UCNP-teknik för vävnadsanalys skiljer sig från dagens traditionella teknik genom att mer information kan fås ut av samma vävnadsprov, som sen kan sparas för eventuell framtida användning och i längden spara på resurser. Tekniken möjliggör både traditionell histologisk infärgning och UCNP inmärkning i samma vävnadsprov för att analysera vävnadsmorfologi och antigener.  

 

Fördelarna med vår UCNP-teknik är många; den är mycket stabil, påverkas inte av fotoblekning och bedöms vara mer tillförlitlig. Proverna kan skannas flera gånger, tål lagring bättre och kan hanteras i dagsljus. Avbildningarna har också högre kontrast och granularitet jämfört med traditionell immunohistokemi, vilket ger bättre förutsättningar för beslutsstödsverktyg baserat på bildanalys och artificiell intelligens (AI). 

Så här fungerar Lumitos teknik

Vår teknik bygger på ett immunohistokemi-reagenskit, där UCNP används som reportrar. 

Bildjämförelser

DAB hemsidan UCNP cyan

Overlay cyan

Lumitos patentportfölj driver innovation inom bildbehandling och avbildningsteknik med UCNP-konjugat

I vår patentportfölj ingår tre patentfamiljer och vi har en aktiv patentstrategi där vi ständigt strävar efter att utöka vår patentportfölj. Vi har flera patent relaterade till vår teknik, vilket ger oss exklusiva rättigheter att använda vår teknik för att visualisera specifika markörers närvaro i celler och i biologiska prov med hjälp av UCNP-konjugat.  

 

Vårt patentskydd ger oss en unik position på marknaden och möjlighet att revolutionera bildanalys och avbildningsteknik med UCNP-konjugat. Vi fortsätter att driva innovation och utveckling för att göra vår teknik ännu bättre, samt för att utforska nya tillämpningar inom olika områden. 

Produktion i Norden

Inför slutdesign, industrialisering, 0-serieproduktion samt lansering av vår första WSI-scanner, SCIZYS S1, har vi ingått ett samarbetsavtal med svenska Optronic Partner pr. 

 

För tillverkning av vårt reagenskit har vi tecknat en avsiktsförklaring, Letter of Intent, med det finska Uniogen (tidigare Kaivogen Oy).

 

Vi är stolta över att ha vår produktion och tillverkning lokaliserad i Norden!