Lumito Arrow right Arrow right

Historia

Lumito bildades 2010 och är ytterligare en spin-off från den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av professor Stefan Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av företag som spirat och växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics Sweden AB och SpectraCure AB för att nämna några. Bolaget grundar sig på många års arbete av forskargruppens världsledande forskning inom området. Efter att i ett tidigt skede gjort ett försök att kommersialisera tekniken genom en affärsmodell baserat på licensiering av teknologin har Bolaget beslutat att ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter inom digital patologi.