Lumito Arrow right Arrow right

Historia

Lumito har sitt ursprung från 2010 och en forskargrupp som då var aktiv vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Arbetet i forskargruppen leddes av professor Stefan Andersson-Engels, teknologie doktor i fysik vid Lunds universitet, och idag är styrelseledamot i bolaget. Forskargruppen var tidig med medicinska tillämpningar av uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”) vilka gav mer ljus än övriga nanopartiklar. Forskargruppen kunde med hjälp av tekniken visa bakgrundsfria signaler som möjliggjorde tydligare bilder och en bättre avbildning djupt inne i vävnad.

Till följd av forskningsunderlaget förstod bolaget att UNCP hade flera användningsområden, bland annat inom vävnadsdiagnostik, och valde att patentera tekniken 2010 och 2012. Stefan Andersson-Engels tog 2015 kontakt med Masoud Khayyami, doktor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet, som var intresserad av att ingå i projektet. En affärsplan utvecklades som innebar en specialisering inom medicinsk teknik för digital patologi. Lumitos patenterade teknik har även möjliga användningsområden utanför den medicinska forskningen där avbildning av föremål i spridande material är nödvändig. Bolagets organisation formaliserades 2018 och en VD anställdes i Bolaget. Sedan dess har organisationen vuxit till att 2022 bestå av 15 personer.