Upptäck fördelarna med vår UCNP-teknik för infärgning i vävnadsprover

Jämfört med traditionell infärgning ger vår UCNP-teknik högre kontrast och granularitet vilket resulterar i en bättre bild och dessutom en bättre bas för kvantifiering. Med vår UCNP-teknik undviks även störande bakgrund, som kan uppstå vid traditionell infärgning.

Vår UCNP-teknik möjliggör detektion av låga signaler. Tack vare de två modaliteterna med brightfield och UCNP-genererade bilder, får användaren bättre bilder av vävnadens morfologi än om hematoxylin och DAB kombineras i en kanal.

Jämförelser

Förbättrad visualisering av markören S100B med vår UCNP-teknik

Vid analys av melanomprover är det viktigt att kunna visualisera specifika markörer i vävnaden för att kunna diagnostisera och övervaka förloppet.

Våra bilder kombinerar traditionell infärgning med vår egen UCNP-teknik.

Traditionell DAB-infärgning gör det svårt att urskilja mellan infärgning och naturligt melanin i provet, eftersom båda visas som brun färg i bilden. Med vår UCNP-teknik synliggörs de celler som har en koncentration av S100B och blir lätta att urskilja tack vare möjligheten av att välja färgen på UCNP-signalen, vilket ger en bättre kontrast och endast avbildar det som har önskad markör.

En brightfield-bild av hematoxylininfärgade cellkärnor och celler innehållande melanin.

En brightfield-bild av traditionell DAB-infärgning. Traditionell DAB-infärgning försvårar urskiljningen av melanin från DAB-infärgade markören S100B.

Bilden visar markören S100B med UCNP-infärgning. Bilden illustrerar möjligheten att välja en arbetsfärg vid användandet av vår UCNP-teknik, och att UCNP-modaliteten ligger i en separat kanal.

En brightfield-bild av hematoxylininfärgade cellkärnor i blått och celler med melanin i rosa. Bilden är kombinerad med UCNP-tekniken som visar markören S100B i grönt.

Förbättrad bildanalys av PSMA-märkta prostatavävnadsprover med vår UCNP-teknik

PSMA (prostataspecifikt membranantigen) är en markör som används för att identifiera och övervaka prostatacancer. För att säkerställa en korrekt diagnostisering av prostatacancer är det viktigt att kunna visualisera PSMA-märkt vävnad med högkvalitativa bilder.

Våra bilder visar PSMA-märkt prostatavävnad från samma tumör, i två olika snitt. När vår UCNP-teknik används för att märka PSMA i vävnadsproverna, syns fördelarna med högre kontrast och granularitet tydligt jämfört med traditionell infärgning.

Första vävnadsprovet i en brightfield-bild med hematoxylininfärning av cellkärnor och DAB-infärgning av PSMA. De två infärgningarna sker i samma vävnadsprov och kan inte ses separat.

Det andra vävnadsprovet i en brightfield-bild av hematoxylininfärgade cellkärnor i en separat kanal.

Samma vävnadsprov som bild två, där UCNP har använts för att identifiera PSMA. UCNP-modaliteten ligger i en separat kanal.

Bilden visar samma prov som bild två och tre, där brightfield- och UCNP-kanalerna har kombinerats för att skapa en bild som visar vävnadsmorfologin och PSMA-markören.

Uppgradera dina analyser med vår UCNP-teknik.

Är du intresserad av att höra mer?

Ola Andersson