Upptäck fördelarna med vår UCNP-teknik för infärgning i vävnadsprover

Jämfört med traditionell infärgning ger vår UCNP-teknik högre kontrast och granularitet vilket resulterar i en bättre bild och dessutom en bättre bas för kvantifiering. Med vår UCNP-teknik undviks även störande bakgrund, som kan uppstå vid traditionell infärgning.

Vår UCNP-teknik möjliggör detektion av låga signaler. Tack vare de två modaliteterna med brightfield och UCNP-genererade bilder, får användaren bättre bilder av vävnadens morfologi än om hematoxylin och DAB kombineras i en kanal.

Jämförelser

Förbättrad visualisering av markören S100B med vår UCNP-teknik

Vid analys av melanomprover är det viktigt att kunna visualisera specifika markörer i vävnaden för att kunna diagnostisera och övervaka förloppet.

Våra bilder kombinerar traditionell infärgning med vår egen UCNP-teknik.

Traditionell DAB-infärgning gör det svårt att urskilja mellan infärgning och naturligt melanin i provet, eftersom båda visas som brun färg i bilden. Med vår UCNP-teknik synliggörs de celler som har en koncentration av S100B och blir lätta att urskilja tack vare möjligheten av att välja färgen på UCNP-signalen, vilket ger en bättre kontrast och endast avbildar det som har önskad markör.

En brightfield-bild av hematoxylininfärgade cellkärnor och celler innehållande melanin.

En brightfield-bild av traditionell DAB-infärgning. Traditionell DAB-infärgning försvårar urskiljningen av melanin från DAB-infärgade markören S100B.

Bilden visar markören S100B med UCNP-infärgning. Bilden illustrerar möjligheten att välja en arbetsfärg vid användandet av vår UCNP-teknik, och att UCNP-modaliteten ligger i en separat kanal.

En brightfield-bild av hematoxylininfärgade cellkärnor i blått och celler med melanin i rosa. Bilden är kombinerad med UCNP-tekniken som visar markören S100B i grönt.

Förbättrad bildanalys av PSMA-märkta prostatavävnadsprover med vår UCNP-teknik

PSMA (prostataspecifikt membranantigen) är en markör som används för att identifiera och övervaka prostatacancer. För att säkerställa en korrekt diagnostisering av prostatacancer är det viktigt att kunna visualisera PSMA-märkt vävnad med högkvalitativa bilder.

Våra bilder visar PSMA-märkt prostatavävnad från samma tumör, i två olika snitt. När vår UCNP-teknik används för att märka PSMA i vävnadsproverna, syns fördelarna med högre kontrast och granularitet tydligt jämfört med traditionell infärgning.

Första vävnadsprovet i en brightfield-bild med hematoxylininfärning av cellkärnor och DAB-infärgning av PSMA. De två infärgningarna sker i samma vävnadsprov och kan inte ses separat.

Det andra vävnadsprovet i en brightfield-bild av hematoxylininfärgade cellkärnor i en separat kanal.

Samma vävnadsprov som bild två, där UCNP har använts för att identifiera PSMA. UCNP-modaliteten ligger i en separat kanal.

Bilden visar samma prov som bild två och tre, där brightfield- och UCNP-kanalerna har kombinerats för att skapa en bild som visar vävnadsmorfologin och PSMA-markören.

Uppgradera dina analyser med vår UCNP-teknik.

Är du intresserad av att höra mer?

Ola Andersson

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. By clicking ”Accept”, you consent to our use of cookies. Cookie Policy.