Lumitos marknad

Lumitos initiala fokus är en första produktlansering riktad mot forskningslaboratorier. Med totalt cirka 39 000 laboratorier världen över, där omkring 30% är forskningslaboratorier, har Lumito stora möjligheter att erövra marknadsandelar. 

 

Vid lanseringsstart planerar Lumito för direktförsäljning mot den skandinaviska marknaden och i förlängningen genom distributionspartners till övriga Europa och USA.  

Den totala marknaden för vävnadsdiagnostik

Siffrorna avser år 2022. CAGR (Compound Annual Growth Rate) ligger på i genomsnitt 6,6% mellan år 2022–2027 världen över. Källa: Tissue Diagnostics Market Global Forecast to 2027 (Markets and Markets, juni 2022).

Europa: Marknadsvärde 1,37 miljarder USD 

USA: Marknadsvärde 2,2 miljarder USD

Den totala marknaden för vävnadsdiagnostik hade år 2022 ett totalt marknadsvärde på 5,3 miljarder USD och förväntas år 2027 uppnå ett marknadsvärde på 7,3 miljarder USD.

Marknaden i Europa

Marknaden för vävnadsdiagnostik i Europa är i stark tillväxt och förväntas vara värd 1,79 miljarder USD år 2027, med en tillväxttakt på 5,5%. Initialt riktar vi oss mot läkemedelsbolag, CRO:s, akademiska, referenslaboratorier och laboratorier för forensiska undersökningar, som tillsammans utgör 25% av den europeiska marknaden.

Marknaden i USA

Den amerikanska forskningsmarknaden står näst på tur efter en etablering av SCIZYS i Europa. Den totala marknaden för vävnadsdiagnostik i USA förväntas vara värd 3 miljarder USD är 2027, varav forskningsmarknaden beräknas vara värd 733,6 miljoner USD år 2027. På forskningsmarknaden är vår första inriktning mot läkemedelsbolag och CRO:s, vilket står för 82% av marknaden till ett värde av 610 miljoner USD.

Den totala marknaden för forskningslaboratorier inom vävnadsdiagnostik är segmenterad enligt (2021) 

Den totala marknaden för vävnadsdiagnostik är uppdelad enligt (miljarder USD):  

 

Fram till år 2027 har förbrukningsvaror en tillväxttakt på 7,1% i relation till instrument som har en tillväxttakt på 5,5%.  

Lumito har som långsiktig ambition att erbjuda en produkt som kan användas kliniskt. Med hjälp av Lumitos teknologi finns potential att minska analyseringstiden genom att betydligt öka träffsäkerheten och minska risken för felbedömningar. Detta resulterar också i en kortare analysperiod, vilket möjliggör snabbare behandling för patienten. Lumitos teknologi kan därför hjälpa till att säkerställa att patienter får rätt behandling i rätt tid, vilket i sin tur kan bidra till bättre behandlingsresultat och livskvalitet.