Vår teknik används just nu i flera förstudier, vilket framhäver systemets mångsidighet och potential att bli nästa generations immunhistokemi (IHC) detektionssystem inom vävnadsdiagnostik. Vårt engagemang i dessa studier syftar till att visa upp mängden olika tillämpningar som vår teknik kan användas till. Varje förstudie bidrar till att förbättra vår förståelse av vår tekniks kapacitet och flexibilitet samtidigt som vi utforskar nya möjligheter och tillämpningar inom området.

Pågående förstudier

Samarbete med en forskargrupp vid Dalarna Forskningslaboratorium

Syfte:

Studien undersöker kompatibiliteten mellan Lumitos UCNP:s och etablerade analysmetoder för bröstcancer.

Samarbete med en forskargrupp vid Uppsala universitet 

Syfte:

Studien undersöker initialt UCNP:s förfinande detektionsmöjligheter med biomarkören PD-L1. 

Avslutade förstudier

Internationell förstudie i samarbete med en forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire i Storbritannien

Syfte:

Studien inriktades på att detektera immunkomplex- och komplementdeposition i njurbiopsier med hjälp av Lumitos teknik. 

Resultat:

Resultaten kommer att presenteras vid Liverpool Congress Pathology 2023, i juni 2023, genom en posterpresentation.

Samarbete med en forskargrupp vid Umeå universitet

Syfte:

Studien utforskade Lumitos tekniks kapacitet för kvantifiering av signaler jämfört med traditionella DAB-färgningar.

Resultat:

Studien visade att Lumitos teknik ger mer exakta mätresultat jämfört med traditionella DAB-färgningar, som snabbt blir mättade och därmed försvårar en korrekt kvantifiering. Forskargruppen i Umeå skrev en artikel om studien som publicerades i Cancer Immunology Research. Se presentation av resultatet här.

Kontakta oss om ni är intresserade av att använda vår teknik i er forskning

Presentation

En presentation om en studie i bukspottkörtelcancer med hjälp av Lumitos bildteknik