Vår teknik används just nu i flera förstudier, vilket framhäver systemets mångsidighet och potential att bli nästa generations immunhistokemi (IHC) detektionssystem inom vävnadsdiagnostik. Vårt engagemang i dessa studier syftar till att visa upp mängden olika tillämpningar som vår teknik kan användas till. Varje förstudie bidrar till att förbättra vår förståelse av vår tekniks kapacitet och flexibilitet samtidigt som vi utforskar nya möjligheter och tillämpningar inom området.

Vetenskapliga artiklar

White Paper: A Novel Tool for Immunohistochemistry: SCIZYS by Lumito
Juni 2024. Lumito.
High contrast breast cancer biomarker semi-quantification and immunohistochemistry imaging using upconverting nanoparticles
Januari 2024. Tyndall National Institute i Cork, Irland. 
Upconversion Nanoparticles as labels for histopathological tissue evaluation
September 2023. Lumito. 
Utility of Upconversion Nanoparticles (UCNP) Based Immunohistochemistry in Diagnostic Renal Biopsies – A Proof of Concept Study
Juli 2023. University Hospital Coventry and Warwickshire (UHCW) NHS Trust, Coventry, UK. 
Extracellular Galectin 4 Drives Immune Evasion and Promotes T-cell Apoptosis in Pancreatic Cancer
Januari 2023. Umeå Universitet.

Avslutade förstudier

Internationell förstudie i samarbete med en forskargrupp vid University Hospitals Coventry and Warwickshire i Storbritannien

Syfte:

Studien inriktades på att detektera immunkomplex- och komplementdeposition i njurbiopsier med hjälp av Lumitos teknik. 

Resultat:

Resultaten kommer att presenteras vid Liverpool Congress Pathology 2023, i juni 2023, genom en posterpresentation.

Samarbete med en forskargrupp vid Umeå universitet

Syfte:

Studien utforskade Lumitos tekniks kapacitet för kvantifiering av signaler jämfört med traditionella DAB-färgningar.

Resultat:

Studien visade att Lumitos teknik ger mer exakta mätresultat jämfört med traditionella DAB-färgningar, som snabbt blir mättade och därmed försvårar en korrekt kvantifiering. Forskargruppen i Umeå skrev en artikel om studien som publicerades i Cancer Immunology Research. Se presentation av resultatet här.

Kontakta oss om ni är intresserade av att använda vår teknik i er forskning

Presentation

En presentation om en studie i bukspottkörtelcancer med hjälp av Lumitos bildteknik