Investerarpresentation med fullt fokus på lanseringen av Lumitos första produkt, SCIZYS

Har du missat Mattias Lundin presentation av Lumito och den kommande lanseringen av SCIZYS på Mangold Insights investerardag den 16 november? Presentationen finns nu på Lumitos Youtube kanal och hemsida, https://youtu.be/R0VclcpfjRo. Mattias Lundin presenterar status för bolaget just nu och svarar på frågor som: Hur han rankar den kommande lanseringen av SCIZYS och Lumitos teknik […]

BioStock publicerar studiointervju med Lumitos VD

BioStock har publicerat en intervju med Mattias Lundin, Lumitos VD som bland annat svarar på frågor som: Vilken respons får ni vid tillfällen som deltagandet i European Congress of Digital Pathology i Berlin och hur ser potentiella användare på er lösning? Det händer mycket i Lumito nu när ni närmar er lansering, under sommaren har […]

En intervju med Lumitos VD som redaktionell annons i Affärsvärlden

En redaktionell annons bestående av en intervju med Lumitos VD Mattias Lundin har publicerats i Affärsvärlden, ”Innovativ vävnadsdiagnostik lanseras under 2022”. En åldrande befolkning och kontinuerligt ökande cancertal gör att behovet av bättre analysmetoder är stort. Det bedöms att vävnadsdiagnostiken är en marknad som globalt varje år omsätter 30 miljarder kronor, och ökar. Mattias Lundin: […]

En intervju med Lumitos tekniske chef som redaktionell annons i läkartidningen.se

Lumito utvecklar ny avbildningsteknik, läs mer om hur patologer och forskare snart kan få ett ännu mer komplett underlag för analyser och klinisk diagnostik genom att följa länken till annonsen ”Innovativ digital avbildningsteknik möter ökat antal biopsier”, https://lakartidningen.se.   Ambitionen är att erbjuda ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik. […]

BioStock intervjuar Mattias Lundin, Lumitos VD, om förberedelserna inför vinterns lansering

Lumito har tagit steget från att ha varit ett utvecklingsbolag till att vara ett kommersiellt bolag med ett tilltagande fokus och kraft kring marknadsföring. Produkten består av en scanner samt UCNP (Up Converting Nano Particles)-baserade reagenser (infärgningsvätskor) för olika sjukdomsmarkörer. I år har flera milstolpar passerats och Lumito är nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen […]

En längre intervju med Lumitos VD

      Här kommer den längre versionen då Mangold Insight ställer korta frågor till Mattias Lundin, Lumitos VD.   Länk till videon.       För ytterligare information, vänligen kontakta:   Annika Andersson, kommunikationschef Lumito E-post: aan@lumito.se Se även www.lumito.se         Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin […]

Kort intervju med Lumitos VD

    Se filmen där Mangold Insight ställer några korta frågor till Mattias Lundin, Lumitos VD, här.   En längre intervju kommer att publiceras senare.         För ytterligare information, vänligen kontakta:   Annika Andersson, kommunikationschef Lumito E-post: aan@lumito.se Se även www.lumito.se         Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital […]

Mattias Lundin presenterar bolaget på Småbolagsdagen i Stockholm den 13 juni kl 11.00

Lumitos VD Mattias Lundin kommer att finnas på plats på Småbolagsdagen i Stockholm för att presentera bolaget, marknadspotentialen, vilka milstolpar som passerats och planen framåt m m.   Vi bjuder in dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget […]

Lumito presenterar på BioStock Life Science Spring Summit 2022 den 9 juni kl.11

  Mattias Lundin, Lumitos VD, presenterar bolaget på BioStock Life Science Summit och svarar på frågor från moderatorn.   Följ eventet här: https://youtu.be/aX-8rO9XUvU. Lumitos presentation börjar kl 11.00.   Välkomna!           Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt […]

En intervju med Lumitos tekniske chef som redaktionell annons i Framtidens sjukhus, Dagens Medicin

Innovativ digital avbildningsteknik möter ökat antal biopsier. En redaktionell annons bestående av en intervju med Lumitos tekniske chef Andreas Johansson har publicerats i Dagens Medicins tema Framtidens sjukhus. https://ee5uqwh9wsx.exactdn.com/wp-content/uploads/2022/05/Framtidens-Sjukhus-i-Dagens-Medicin.pdf   För ytterligare vänligen information, kontakta:   Lumitos VD, Mattias Lundin e-post: ml@lumito.se tel: 076-868 45 09 www.lumito.se                 Lumito är […]