BioStock publicerar studiointervju med Lumitos VD

BioStock har publicerat en intervju med Mattias Lundin, Lumitos VD som bland annat svarar på frågor som:

Vilken respons får ni vid tillfällen som deltagandet i European Congress of Digital Pathology i Berlin och hur ser potentiella användare på er lösning?

Det händer mycket i Lumito nu när ni närmar er lansering, under sommaren har en förstudie med er produkt inletts med University Hospitals Coventry and Warwickshire. Hur kan den här studien stärka Lumitos erbjudande?

Berätta mer om vilka steg ni redan tagit för att förbereda bolaget inför lansering?

Just nu pågår lösen i er teckningsoption TO4 – hur ska pengarna användas?

Vilka när de viktigaste faktorerna för att säkra att Lumito genomför en framgångsrik lansering?

 

Se den 7 minuter långa intervjun här, https://www.biostock.se/2022/08/lumito-om-vagen-till-lyckad-lansering/.

 

En bild som visar text, person, person

Automatiskt genererad beskrivning

 

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

 

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.