BioStock intervjuar Mattias Lundin, Lumitos VD, om förberedelserna inför vinterns lansering

Lumito har tagit steget från att ha varit ett utvecklingsbolag till att vara ett kommersiellt bolag med ett tilltagande fokus och kraft kring marknadsföring. Produkten består av en scanner samt UCNP (Up Converting Nano Particles)-baserade reagenser (infärgningsvätskor) för olika sjukdomsmarkörer. I år har flera milstolpar passerats och Lumito är nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO4. BioStock har kontaktat vd Mattias Lundin för att få en uppdatering kring det pågående arbetet och planerna framåt.

Mattias Lundin:

Jag är trygg med vår strategi och våra leveranser. Vår viktigaste målsättning har varit att gå från att vara ett utvecklingsbolag till att numera vara ett kommersiellt bolag. Vi har krattat väl inför kommande lansering och viktiga milstolpar har passerats. Vi har säkerställt att vår teknik fungerar och vi har viktig och rätt kompetens in-house, avtal är på plats för scannerproduktion och även ett Letter-of-Intent är signerat för produktion av våra reagenser. Planen framåt är tydlig och välförankrad internt såväl externt hos våra partners. I september kommer vi att exponera vår lösning för första gången någonsin på en kongress. På den 34:e European Congress of Pathology i Basel där vi har en egen monter!

 

Läs hela intervjun här.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09
www.lumito.se
 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fond-kommission, telefon: 08-503 015 50.