En intervju med Lumitos VD som redaktionell annons i Affärsvärlden

En redaktionell annons bestående av en intervju med Lumitos VD Mattias Lundin har publicerats i Affärsvärlden, ”Innovativ vävnadsdiagnostik lanseras under 2022”.

En åldrande befolkning och kontinuerligt ökande cancertal gör att behovet av bättre analysmetoder är stort. Det bedöms att vävnadsdiagnostiken är en marknad som globalt varje år omsätter 30 miljarder kronor, och ökar. Mattias Lundin:

"Vi förväntar oss såklart att ta en del av den kakan. Vår affärsmodell är attraktiv för investerare. Produkten består till dels av själva kapitalvaran, scannern. Men vi levererar också detta kit med själva infärgningsvätskan, så vår försäljning och våra intäkter väntas vara löpande över tid."

Du kan läsa annonsen här,
https://ee5uqwh9wsx.exactdn.com/wp-content/uploads/2022/08/Lumito_Affarsvarlden_aug-2022.pdf

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: 
ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.