Styrelsen i Lumito AB beslutar att flytta årsstämman till den 4 juni

Lund, 12 april 2019 Lumitos styrelse har beslutat att flytta den årsstämman från den 22 maj till den 4 juni. Anledningen till att årsstämman flyttas är att den annars skulle inträffat mitt i teckningsperioden för den av styrelsen föreslagna nyemissionen. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast den 3 maj 2019.   För ytterligare information […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), 556832-0062, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 10:00 på Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. A. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 17 april 2019 […]