KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUMITO AB (PUBL)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024, dels anmäla […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 kl. 14.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 maj 2023, dels anmäla […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2022 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 i Lund. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning […]

KALLELSE TILL extra bolagsstämma I LUMITO AB (PUBL)

  Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832–0062, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 24 november 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 augusti 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i […]

Förslag till val av styrelseledamöter i Lumito AB

Aktieägare representerande ca 12,9 procent av aktierna och rösterna i Lumito AB (publ) föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Stefan Andersson-Engels, Ulf Bladin, Roland Andersson och Urban Widén. Masoud Khayyami har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Urban Widén. – Jag behåller mitt starka engagemang i bolaget, men […]

Kallelse årsstämma Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 11.00. Stämman hålls i bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. I syfte att minska risken för spridning av covid-19 (coronaviruset) kommer antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare att begränsas, ingen mat eller dryck kommer att serveras och […]

Kallelse till årsstämma i Lumito AB (publ)

Aktieägarna i Lumito AB (publ), org.nr 556832-0062, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Gasverksgatan 1, 222 29 Lund. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:     –    dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen […]