Styrelsen i Lumito AB beslutar att flytta årsstämman till den 4 juni

Lund, 12 april 2019

Lumitos styrelse har beslutat att flytta den årsstämman från den 22 maj till den 4 juni. Anledningen till att årsstämman flyttas är att den annars skulle inträffat mitt i teckningsperioden för den av styrelsen föreslagna nyemissionen. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast den 3 maj 2019.