Ytterligare patentgodkännande

Lumito har fått en patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning godkänd som patent i USA. Under det senaste året har Lumito erhållit totalt fyra nya godkännande av patent i USA, Japan, Kanada och Sydafrika. Patenten som hör hemma i bolagets två ursprungliga patentfamiljer skyddar grundläggande system och metoder för användning av bolagets nanokristaller inom bildtagning.

Lumito arbetar kontinuerligt för att bygga, utveckla och skydda sina intellektuella tillgångar. I nuläget har bolaget två patentfamiljer med sedan tidigare godkända patent i Australien, Kina, Israel och Sydafrika samt pågående ansökningar i flera andra länder, bl.a. Europa. Dessa patentfamiljer täcker ett stort antal användningsområden, även utanför patologi.

Den första patentfamiljen skyddar användandet av UCNP:s (uppkonverterande nanopartiklar) för avbildning i spridande material. Den andra patentfamiljen beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.

En ansökan avseende en tredje patentfamilj gällande användandet av bolagets teknologi specifikt för patologi och vävnadsdiagnostik lämnades in under 2017.

Under utvecklingen av Lumitos produktportfölj görs kontinuerligt utvärderingar kring patenterbara innovationer. Om dessa bedöms uppfylla kraven för en patentansökan och ligger i linje med Lumitos strategi kring skyddande av bolagets teknologi så kommer bolaget göra ytterligare patentansökningar.