Lumito tecknar avtal med Uniogen Oy

Lumito AB och det finska bolaget Uniogen Oy har tecknat ett samarbetsavtal för produktion av Lumitos immunohistokemiska reagens-kit, SCIZYS Erbium Kit. Reagens-kitet ingår i Lumitos produkterbjudande och är baserat på uppkonverterade nanopartiklar.

Lumito har sedan juni 2022 haft en avsiktsförklaring på plats, ett Letter of Intent, med Uniogen Oy (tidigare Kaivogen Oy).

– Lumitos produkt är ett utmärkt exempel på den överlägsna känsligheten hos Upcon®-tekniken. Samarbetet ger oss en helt ny applikationsplattform för Upcon-partiklar, kommenterar Ilari Antila, VD på Uniogen Oy.

– Att vi nu har ett produktionsavtal på plats med Uniogen Oy är viktigt och säkerställer produktionen av våra reagens-kit inför försäljningsstart, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

Det 5-åriga produktionsavtalet innebär att Uniogen är tillverkare av Lumitos SCIZYS Erbium Kit.