Lumito presenteras på Aktiedagen i Göteborg den 16 maj kl 19.00

Mattias Lundin, Lumitos VD, kommer att finnas på plats i Göteborg för att bland annat berätta om vilka milstolpar bolaget har nått sedan de senaste investerarpresentationerna i januari i år, men han kommer även blicka framåt.

 

Vill du ställa frågor till honom ber vi dig att skicka ett sms till 079-347 98 45 eller mejla Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor redan nu eller vänta och göra det under presentationen.

Information

När:                16 maj kl 19.00
Var:                 Svenska Mässan, lokal H1
Livesändning: www.aktiespararna.se/tv/live 

 

 

Välkomna!

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

 Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.