Lumito har fått sin första order på SCIZYS reagenskit

Lumito har fått sin första order på sitt nano partikel baserade reagenskit, SCIZYS Erbium Kit. Den initiala ordern är värd 1 560 Euro och är ett resultat av bolagets utökade kunderbjudande, scanning as a service. Kunden är en akademisk forskningsenhet inom EU som önskar göra försök med Lumitos teknologi.

Kunden kommer själv att utföra provberedningen med Lumitos nanopartiklar. När vävnadsproverna är inmärkta kommer Lumito att hjälpa kunden med att skanna proverna i Lund för att därefter dela vävnadsbilderna med dem för utvärdering. 

”Jag är naturligtvis mycket glad och stolt över att vi nu har fått vår första order. Det tydliggör att bolaget är i en kommersiell fas. Vi har möjlighet att påbörja försäljningen och erbjuda något som vi kallar för scanning as a service”, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

Scanning as a service innebär att Lumito bistår med inskanning av kundens vävnadsprover i bolagets lokaler i Lund, och därefter delar vävnadsbilderna till kunden för analys.