Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutad

TTP plc (The Technology Partnership) och Lumito AB (publ) har sedan 2017 ett avtal rörande utveckling av produkter inom digital patologi baserat på Lumitos teknologi. Den första utvecklingsfasen (proof of concept) är genomförd med goda resultat och den andra utvecklingsfasen påbörjad.

Den 22 februari 2019 beslutade styrelsen i Lumito AB om nyemission av aktier i enlighet med bemyndigande från bolagsstämman i maj 2018. Bolaget har som tidigare meddelats åtagit sig att emittera aktier till The Technology Partnership, vilka därmed kvittas mot fordran. Detta är även skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital ökar därmed med 3 483,475 kr genom nyemission av 139 339 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer TTP. Teckningskurs är 2,978 kr per aktie. Kursen beräknas enligt avtalet som genomsnittskurs de senaste 10 dagarna inkluderat fakturadagen (6 februari).

Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer antalet aktier att uppgå till 28 533 729.