Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.

Styrelse

Urban Widén

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2021.

Antal aktier: 0 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Internationell ledare med mer än 30 års erfarenhet inom Life science, varav 20 år som VD inom Life science-bolag som AstraZeneca Ungern, Schering-Plough and Organon Biosciences Sweden, AutomationsPartner Sweden och Fürst Medicinskt Laboratorium Filial Sweden. Omfattande industriell och teknisk kunskap inom försäljning, marknadsföring, market access och ledning. Erfaren entreprenör med kompetens inom diagnostik, automation, digital patologi, global marknadsföring, förvärv, organisk tillväxt och implementering av effektivitetsåtgärder.

Utbildning: Master i Idrott och folkhälsa, Karolinska institutet, IMD Business School Strategi- och chefsutbildning och INSEAD Internationella chefsutbildning.

Mer om Urban Widén

Ingrid Hultgren

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2022.

Antal aktier: 25 000 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Ingrid Hultgren har studerat mikrobiologi vid Uppsala universitet och har nästan 40 års erfarenhet inom life science. Inom in vitro diagnostics har hon arbetat med bakterie- och virusdiagnostikutveckling samt utveckling av instrument och reagens, inklusive antikroppsbaserade reagens, på Pharmacia Diagnostics. Inom medicinsk teknik har hon på Arjo AB (publ) arbetat med produktutveckling, dokumentationssystem, kvalitetsstyrning, och processtyrning av CAPA (korrigerande och förebyggande åtgärder) samt avvikelsehantering. Har tidigare varit styrelseledamot i Arjo AB (publ) och Svenskt Projektforum.

Mer om Ingrid Hultgren

Roland Andersson

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2019.

Antal aktier: 0 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Professor i kirurgi vid Lunds universitet sedan år 2000. Gedigen klinisk erfarenhet och klinisk samt translationell forskning. Författare av mer än 500 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Handledare för ett 30-tal avslutade doktorander inom områdena cancer, systemisk inflammation, organsvikt och tarmfunktion.

Övriga pågående uppdrag: Professor i kirurgi, Lunds universitet. VD och styrelseledamot i Foresight Pharma AB. Styrelseordförande i Reccan Diagnostics AB. Styrelseledamot i Nordic Biotechnology AB, Aqilion AB och Nordic Oncology in Lund AB.

Mer om Roland Andersson

Ulf Bladin

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2019.

Antal aktier: 120 000 st privat och via närstående

Antal teckningsoptioner: 0 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Ulf Bladin har tidigare varit bland annat General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dhome. 

Utbildning: Medicinekandidat, Karolinska Institutet, Civilekonom och Master, Handelshögskolan i Stockholm 

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB (publ.), SPCIN AB och UB Management Invest AB.

Mer om Ulf Bladin

Stefan Andersson-Engels

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2018.

Antal aktier: 2 100 000 st privat och via närstående

Antal teckningsoptioner: 0 st

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till år 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics (med ett team bestående av 40 forskare) vid Tyndall National Institute, Irland. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förhandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. Medförfattare till fler än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter. 

Övriga pågående uppdrag: Föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Vice föreståndare för Fotonikcentret IPIC, Cork, Irland, professor i fysik, University College Cork, Irland och styrelseordförande i NanoEcho AB (publ).

Mer om Stefan Andersson-Engels

Ledande befattningshavare

Mattias Lundin

Chief Executive Officer (CEO) sedan 2021.

Antal aktier: 400 000 st

Antal teckningsoptioner: 1 000 000 st

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School i Stockholm.

Bakgrund: Mattias Lundin har en lång erfarenhet av att driva tillväxt globalt med smart och ny teknologi och är en internationell ledare med 18 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Han kommer närmast från en anställning som global försäljningschef för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Han har även arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh (nu Arjo) inom Getinge koncernen.

 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Decon Products Holding AB. Styrelseledamot i Neola Medical AB.

Mer om Mattias Lundin

Lars Lindgren

Project Manager och Advisor sedan 2021.

Antal aktier: 167 500 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Utbildning: Master i Maskinteknik, Lunds universitet

Bakgrund: Lars Lindgren har 35 års erfarenhet och en gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development.

Mer om Lars Lindgren

Andreas Johansson

Chief Technology Officer (CTO) sedan 2020.

Antal aktier: 109 707 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds universitet.

Bakgrund: Andreas Johansson har mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bland annat algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB.  

Mer om Andreas Johansson

Henrik Ljung

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2018.

Antal aktier: 230 125 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds universitet

Bakgrund: Henrik Ljung har en bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bland annat i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.  

Övriga pågående uppdrag: CFO i SpectraCure AB, Prolight Diagnostics AB, NanoEcho AB, Carbiotix AB. Styrelseledamot i Ljung och Winbladh AB. 

Mer om Henrik Ljung

Anna Linde

Quality Manager sedan 2023.

Antal aktier: 0 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik, Lunds universitet

Bakgrund: Anna Linde har över 20 års erfarenhet av kvalitetsledningssystem, projektledning och som teknisk produktchef för medicintekniska produkter och in vitro-diagnostik från industrin. Hon har arbetat med produkter från forskningsfasen, genom design/utveckling och lanseringsfasen till produktvård i både startups och internationella företag. Har tidigare arbetat för BrainCool, Immunovia, Baxter och Gambro.

Mer om Anna Linde

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Lumito AB (publ) består av följande personer:

 

  • Masoud Khayyami, representant för MTT Capital AB samt Cardeon AB, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.
  • Mats Olsby, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.
  • Håkan Andersson, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.

 

Förslag kan lämnas per e-post till följande adress: valberedning@lumito.se