Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.

Styrelse

Kerstin Jakobsson

Född 1956. Styrelseordförande sedan 2024.

Antal aktier: 0 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Kerstin Jakobsson har en lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete och ledande exekutiva befattningar inom bland annat internationell affärsutveckling, marknad och försäljning för life science bolag, med fokus på medicinteknik och diagnostik. Kerstin har varit VD på Kongsberg Beam Technology AS, Ortoma AB samt Medicon Village Innovation AB.

 

Utbildning: Civilingenjörsexamen inom kemi från Lunds universitet. EFL styrelseutbildning och utbildat sig vid Styrelseakademien.

 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Diagonal Bio AB (publ.). Styrelseledamot i Queen Invest AB, OctaQuest AB, TeEkMi (Sustainability) Holding AB samt i NanoLund vid Lunds universitet och Stiftelsen TEM.

Mer om Kerstin Jakobsson

Ulf Bladin

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2019.

Antal aktier: 120 000 st privat och via närstående

Antal teckningsoptioner: 0 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Ulf Bladin har tidigare varit bland annat General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dhome. 

 

Utbildning: Medicinekandidat, Karolinska Institutet, Civilekonom och Master, Handelshögskolan i Stockholm. 

 

Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB (publ.), SPCIN AB och UB Management Invest AB.

Mer om Ulf Bladin

Stefan Andersson-Engels

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2018.

Antal aktier: 2 100 000 st privat och via närstående

Antal teckningsoptioner: 0 st

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till år 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics (med ett team bestående av 40 forskare) vid Tyndall National Institute, Irland. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förhandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. Medförfattare till fler än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter. 

 

Övriga pågående uppdrag: Föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Vice föreståndare för Fotonikcentret IPIC, Cork, Irland och professor i fysik, University College Cork, Irland.

Mer om Stefan Andersson-Engels

Mattias Lundin

Född 1968. Styrelseledamot sedan 2024.

Antal aktier: 400 000 st

Antal teckningsoptioner: 1 000 000 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Mattias Lundin har en lång erfarenhet av att driva tillväxt globalt med smart och ny teknologi och är en internationell ledare med 19 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Han kommer närmast från en anställning som global försäljningschef för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Han har även arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh (nu Arjo) inom Getinge koncernen.

 

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School i Stockholm.

 

Övriga pågående uppdrag: VD i Lumito AB, Styrelseordförande i Decon Products Holding AB. Styrelseledamot i Neola Medical AB.

 

Mer om Mattias Lundin

Marcus Åström

Född 1974. Styrelseledamot sedan 2024.

Antal aktier: 840 000 st

Antal teckningsoptioner: 230 000 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Marcus Åström har mer än 20 års erfarenhet från finansbranschen där han har arbetat globalt med institutionell distribution och affärsutveckling. Han har erfarenhet från ett flertal ledande positioner, däribland på East Capital, med ansvar för affärsrelationer mot ledande institutioner på ett antal marknader, däribland Norden och Mellanöstern.

 

Utbildning: Civilekonomexamen från Umeå universitet.

 

Övriga pågående uppdrag: Aktiv i sitt eget bolag Riverstream Partners där han assisterar företag med att bland annat utveckla strategier och identifiera rätt partners för bolagens tillväxtplaner.

Mer om Marcus Åström

Ledande befattningshavare

Mattias Lundin

Chief Executive Officer (CEO) sedan 2021.

Antal aktier: 400 000 st

Antal teckningsoptioner: 1 000 000 st

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School i Stockholm.

 

Bakgrund: Mattias Lundin har en lång erfarenhet av att driva tillväxt globalt med smart och ny teknologi och är en internationell ledare med 19 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Han kommer närmast från en anställning som global försäljningschef för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Han har även arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh (nu Arjo) inom Getinge koncernen.

 

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Decon Products Holding AB. Styrelseledamot i Neola Medical AB.

 

Mer om Mattias Lundin

Lars Lindgren

Project Manager och Advisor sedan 2021.

Antal aktier: 167 500 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Utbildning: Master i Maskinteknik, Lunds universitet

Bakgrund: Lars Lindgren har 35 års erfarenhet och en gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development.

Mer om Lars Lindgren

Andreas Johansson

Chief Technology Officer (CTO) sedan 2020.

Antal aktier: 109 707 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds universitet.

Bakgrund: Andreas Johansson har mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bland annat algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB.  

Mer om Andreas Johansson

Henrik Ljung

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2018.

Antal aktier: 230 125 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds universitet

Bakgrund: Henrik Ljung har en bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bland annat i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.  

Övriga pågående uppdrag: CFO i SpectraCure AB, Prolight Diagnostics AB, NanoEcho AB, Carbiotix AB. Styrelseledamot i Ljung och Winbladh AB. 

Mer om Henrik Ljung

Anna Linde

Quality Manager sedan 2023.

Antal aktier: 0 st

Antal teckningsoptioner: 0 st

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik, Lunds universitet

Bakgrund: Anna Linde har över 20 års erfarenhet av kvalitetsledningssystem, projektledning och som teknisk produktchef för medicintekniska produkter och in vitro-diagnostik från industrin. Hon har arbetat med produkter från forskningsfasen, genom design/utveckling och lanseringsfasen till produktvård i både startups och internationella företag. Har tidigare arbetat för BrainCool, Immunovia, Baxter och Gambro.

Mer om Anna Linde

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Lumito AB (publ) består av följande personer:

 

  • Masoud Khayyami, representant för MTT Capital AB samt Cardeon AB, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.
  • Mats Olsby, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.
  • Håkan Andersson, utsedd av styrelsens ordförande i enlighet med de tre röstmässigt största aktieägarna.

 

Förslag kan lämnas per e-post till följande adress: valberedning@lumito.se