Skalbar affärsmodell för forskningslaboratorier

- Köp eller hyr en scanner med Lumito

Lumitos skalbara affärsmodell ger kunderna friheten att välja det alternativ som bäst passar deras behov. Välj mellan två modeller: köp en scanner som kapitalvara och bestäm själv mängden förbrukningsvaror som behövs eller hyr en scanner med ett flexibelt avtal som inkluderar förutbestämda volymer av förbrukningsvaror. Med Lumito får du en lättillgänglig och anpassningsbar lösning som gör det enklare än någonsin att bedriva forskning. Oavsett om du behöver en kort- eller långsiktig lösning så kan Lumito erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv alternativ som passar just dina behov.