Lumitos presentation på BioStock Life Science Summit

Den 30 november presenterade Lumitos VD Mattias Lundin bolaget och den kommande produktlanseringen för publik i den välbesökta Hörsalen på Medicon Village i Lund.

Efter presentationen fanns utrymme för Q&As som bland annat handlade om försenad lansering, möjligheter till multiplexing och analys av fler biomarkörer samt om det fanns planer på att lansera produkten i utvecklingsländer i framtiden. Om du inte var på plats i Lund finns det möjlighet att se presentationen här: https://youtu.be/v6fe3g9zKyQ

Presentationen finns även på Lumitos hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.