EMC-testning hos externt företag i Tyskland

Igår påbörjades EMC-testning (elektromagnetisk kompalitetstestning) av Lumitos produkt, SCIZYS, hos ett externt oberoende testföretag i Tyskland, för att få en extern bedömning som säkerställer att produkten uppfyller samtliga relevanta krav.

Bolaget har förberett sig väl tillsammans med Optronic Partner pr inför det oberoende EMC-testet och är nu redo. EMC-testningen är ett steg på vägen mot en CE-märkt produkt och sedermera en efterföljande lansering. Lumito önskar vara säkra och trygga med att produkten klarar alla relevanta krav. Tester samt genomgång av designdokumentation pågår under flera veckors tid och avslutas med en skriftlig rapport från testföretaget. 

Jag är stolt och glad över att vi nu går in i denna fas som är ett viktigt steg emot CE-märkning och vår planerade lansering, kommenterar VD Mattias Lundin.