Här kommer en summering av nyhetsrum

Under den inledande rubriken som gärna får vara mer levande än vad sidnamnet är, har vi en inledande text som beskriver eller summerar sidan besökaren befinner sig på. För att vi ska hålla en jämn och fin standard över hela hemsidan så bör denna inledning ligga på mellan 35-45 ord.