Nyhetsrum

Lumito är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos Euroclear Sweden AB där även dess aktiebok förs. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

Kortnamn: LUMITO

Aktier AK

Antal aktier: 206 437 488

ISIN: SE0011282847

Aktiegraf

Tror att den befintliga grafen är från Cision. Detta är en Datablocks funktion från MFN.

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar de tio största aktieägarna per den 31 mars 2023.

Ägare
Antal aktier
Procent (%)
Totalt
206 437 488
100,00%
Avanza Pension
13 216 952
6.4%
MTT CAPITAL AB
5 431 786
2.63%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
4 999 799
2.42%
Cardeon AB (publ)*
4 193 382
2.03%
Mats Olsby
3 266 084
1.58%
Peter Norman Eggers
2 857 729
1.38%
Håkan Andersson
2 843 777
1.38%
Tuvedalen Limited
2 360 515
1.14%
Stefan Andersson-Engels
2 100 000
1.02%
Kent Danneteg
1 762 366
0.85%
Övriga (ca 8500 st)
163 405 098
79.17%

Mentor

Lumitos mentor är:

Mangold Fondkommission


Tel: 08-503 015 50.

Till Mangold Fondkommissions hemsida

Viktig information om NGM Nordic SME

NGM Nordic SME är en registrerad SME-marknad för tillväxtföretag som drivs av Nordic Growth Market. Företag på nordiska små och medelstora företag omfattas inte av samma regler som företag på den reglerade marknaden. I stället omfattas de av en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken för att investera i ett företag på NGM Nordic SME kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden. Alla företag med aktier som handlar på NGM Nordic SME måste ha en mentor under de första två åren efter noteringen, som övervakar att reglerna för börsen följs.