Två europeiska patent för vävnadsdiagnostik beviljade

”En ny milstolpe passeras när Lumito nu fått sin tredje patentfamilj godkänd i Europa som första region. Patentet (WO2018224688A1), ”A method of analysing a sample for at least one analyte”, som specifikt innefattar det applikationsområde inom vilket Lumito ska lansera sin första produkt. Patentet skyddar bolagets in vitro-diagnostik med uppkonverterande nanopartiklar (UCNP). Det är vår förhoppning att det europeiska beviljandet ska följas av godkännande i andra regioner”, säger Urban Widén, Lumitos tf. VD. Urban Widén är tillika mannen bakom patentet som baseras på hans idé att gå från den ursprungliga tanken att använda tekniken inom forskning på försöksdjur till vävnadsdiagnostik på människa.

 

Det andra patentet, som nu även beviljats av European Patent Office är WO2014006012A1 som beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider. Detta patent är sedan tidigare godkänt i Sydkorea, Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan. Nu avvaktar vi beviljande även i Kanada och Indien.  

Kort om Lumitos produkt
Lumitos produkt består av en scanner samt infärgningsvätskor (reagenser) baserade på UCNP:s (up-converting nano-particles). Scannern används för att ge patologer och biomedicinska analytiker visuella avbildningar av vävnadsprover som underlag för diagnos. Specifika reagenser används för att färga in vävnadsprover så att en högre kontrast kan uppnås i avbildningar, vilket ökar patologernas möjligheter att ställa korrekta diagnoser. 

Läs mer om Lumitos teknologi.

Läs pressmeddelandet ”Patent beviljat på den sydkoreanska marknaden…”

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl.15.10.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Widén, Lumito ABs (publ) tf. VD, e-post: uw@lumito.se tel nr: 070-466 31 60.

www.lumito.se

 

Lumito är ett bolag som är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. 

Lumitos aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.