Lumito publicerar White Paper: Ett revolutionerande verktyg för immunohistokemi

Lumito har offentliggjort en white paper som beskriver SCIZYS unika teknik för immunohistokemi. Rapporten visar att SCIZYS eliminerar autofluorescens, möjliggör detektion av enskilda nanopartiklar och erbjuder exceptionell fotostabilitet. Dessa egenskaper möjliggör precis biomarkörkvantifiering och skapar utmärkta förutsättningar för AI-baserade tillämpningar.

“Vi är mycket stolta över att kunna presentera en teknik för forskningsmarknaden som vi tror har potential att revolutionera fältet för immunohistokemi. Vår forskning och utveckling visar att SCIZYS inte bara erbjuder överlägsen känslighet och noggrannhet, utan också enastående fotostabilitet. Detta gör det möjligt att arbeta i vanligt dagsljus och att skanna prover flera gånger utan förlust av signal”, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Rapporten visar på flera unika fördelar med SCIZYS teknik, inklusive:

  • Eliminering av autofluorescens
  • Möjlighet att detektera enskilda nanopartiklar
  • Exceptionell fotostabilitet
  • Kräver inte ljusavskärmning vid provberedning och mikroskopering
  • Möjlighet till upprepad skanning av prover utan signalförlust

Rapporten finns bifogad i pressmeddelandet samt uppladdad på Lumitos hemsida här: https://lumito.se/om-oss/forstudier/