Lumito har mottagit Nemkos slutrapport

Lumito har nu mottagit den slutgiltiga typtestningsrapporten från det oberoende testföretaget Nemko i Tyskland. Nu återstår för Lumito att internt slutföra den dokumentation som krävs för att CE-märka bolagets första produkt SCIZYS.

Den 4 juni mottog Lumito beskedet om att alla avvikelser som hindrat bolaget från att CE-märka SCIZYS var åtgärdade och att en intern revidering hos Nemko samt en slutrapport var under pågående arbete. Detta arbete är nu slutfört och det som återstår är för Lumito att formalisera de sista delarna internt för att därefter utfärda en ”Declaration of Conformity”, den självdeklarerande CE-märkning som intygar att produkten uppfyller alla relevanta krav.

Det känns otroligt glädjande att vi nu har tagit emot den efterlängtade slutrapporten från Nemko som gör att vi kan gå vidare till nästa steg och lansera vår första produkt till forskningsmarknaden, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.