Lumito har bett om korrigering av publicerad felaktig information gällande ägarstruktur på ett flertal plattformar

 

Vi vill på detta sätt göra aktieägare i Lumito uppmärksamma på att ett flertal plattformar som  t ex di.se, placera.nu och svd.se publicerat felaktig ägarstruktur för Lumito per den 30 september 2021. Cardeon AB är fortsatt Lumitos största ägare med 5 000 000 aktier. Vidare är Bexio AB fortsatt bolagets åttonde största aktieägare.

Respektive redaktion har kontaktats och Lumito har bett om en korrigering av den felaktiga informationen.

Korrekt ägarstruktur finner du här.

 

 

 

 

 

 

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

 

Mattias Lundin, VD Lumito

Tel: 076- 86845 09

E-post: ml@lumito.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se. 

 

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.