Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar de största aktieägarna per den 30 september 2022.

Amount of stocks Percentage (%)
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 11 171 225 5.41%
Cardeon AB* 6 250 000 3.03%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 5 615 908 2.72%
MTT Capital AB 5 431 786 2.63%
Hans Ove Åhlén 3 221 778 1.56%
Mats Olsby 3 216 303 1.56%
Tuvedalen Limited 2 940 750 1.42%
Peter Norman Eggers 2 836 729 1.37%
Håkan Andersson 2 625 222 1.27%
Stefan Andersson-Engels 2 100 000 1.02%
Övriga (ca 7000 st) 161 027 787 78.01%
Total: 206 437 488 100,00%

* Ägs till 40 procent av Masoud Khayyami

Källa: Euroclear