Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 31 december 2020 till cirka 4 700 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell (pro-forma efter nyemission):

Amount of stocks Percentage (%)
Cardeon Futuring Finance AB * 5 000 000 5.76%
Masoud Khayyami 4 118 000 4.74%
Avanza Pension Försäkrings AB 3 615 591 4.16%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 695 823 3.10%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 2.42%
BBright AB 1 324 000 1.52%
Ducti Invest AB 1 294 643 1.49%
Formue Nord Markedsneutral AS 1 227 363 1.41%
Amir Poursamad 1 000 000 1.15%
Bexio AB 982 957 1.13%
Övriga (ca 4 700 st) 63 476 834 73.12%
Total: 86 835 211 100,00%

* Ägs till 40 % av Masoud Khayyami (Ordförande)