Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar de största aktieägarna per den 30 juni 2022.

Amount of stocks Percentage (%)
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 8 259 686 5.27%
Cardeon AB* 6 250 000 3.99%
MTT Capital AB 4 206 990 2.68%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 827 941 2.44%
Mats Olsby 3 754 012 2.40%
Stefan Andersson-Engels 2 100 000 1.34%
Peter Norman Eggers 2 006 178 1.28%
Håkan Andersson 1 855 436 1.18%
Duciti Invest AB 1 294 643 0.83%
BEXIO AB 1 252 845 0.80%
Övriga (ca 7000 st) 121 900 640 77.79%
Total: 156 708 371 100,00%

* Ägs till 40 procent av Masoud Khayyami

Källa: Euroclear