Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 31 mars 2020 till cirka 4500 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell:

Amount of stocks Percentage (%)
Cardeon Futuring Finance AB * 5 000 000 7.08%
Masoud Khayyami 4 118 000 5.83%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 891 144 4.09%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 2.97%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 446 804 2.05%
BBright AB** 1 324 000 1.87%
Ducti Invest AB *** 1 294 643 1.83%
Ali Baalbaki 1 056 500 1.50%
Amir Poursamad 1 000 000 1.42%
Christer Gåhltorp 814 000 1.15%
Övriga 49 603 648 70.21%
Total: 70 648 739 100,00%

* Ägs till 40 % av Masoud Kayyami (Ordförande)
** Ägs till 50% av Anders Sjögren (CTO), till 50% av Helen Sjögren
*** Ägs till 100% av Stefan Nilsson (VD)