Lumito

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 30 september 2019 till cirka 5 563 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell:

Amount of stocks Percentage (%)
Masoud Khayyami 4 118 000 6.92%
Cardeon Futuring Finance AB * 4 000 000 6.73%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 834 241 4.77%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 3.53%
BBRight AB ** 1 324 000 2.23%
Ducti Invest AB *** 1 269 643 2.13%
Ali Baalbaki 1 000 000 1.68%
Amir Poursamad 1 000 000 1.68%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 980 781 1.65%
Bexio AB 821 845 1.38%
Övriga 40 020 948 67.3%
Total: 59 469 458 100,00%

* Ägs till 40 % av Masoud Kayyami (Ordförande)
** Ägs till 50% av Anders Sjögren (CTO), till 50% av Helen Sjögren
*** Ägs till 100% av Stefan Nilsson (VD)