Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar de största aktieägarna per den 31 mars 2021.

Amount of stocks Percentage (%)
Cardeon AB * 5 000 000 5.8%
Masoud Khayyami 4 118 000 4.7%
Avanza Pension Försäkrings AB 3 551 837 4.1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 315 159 2.7%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 2.4%
BBright AB 1 324 000 1.5%
Ducti Invest AB 1 294 643 1.5%
Bexio AB 972 957 1.1%
Jan Karlsson 937 000 1.1%
Christer Gåhltorp 814 000 0.9%
Övriga (ca 4 700 st) 64 407 615 74.2%
Total: 86 835 211 100,00%

* Ägs till 40 % av Masoud Khayyami (Ordförande)

Källa: Euroclear