Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar de största aktieägarna per den 30 september 2021.

Amount of stocks Percentage (%)
Cardeon AB * 5 000 000 5.76%
Masoud Khayyami 4 118 000 4.74%
Avanza Pension Försäkrings AB 3 405 591 3.92%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 452 242 2.82%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 2.42%
BBright AB 1 324 000 1.52%
Ducti Invest AB 1 294 643 1.49%
Bexio AB 972 957 1.12%
Christer Gåhltorp 814 000 0.94%
Jan Karlsson 759 097 0.87%
Övriga (ca 6 900 st) 64 594 681 74.40%
Total: 86 835 211 100,00%

* Ägs till 40 procent av Masoud Khayyami

Källa: Euroclear