Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 30 september 2020 till cirka 4 500 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell:

Amount of stocks Percentage (%)
Cardeon Futuring Finance AB * 5 000 000 6.7%
Masoud Khayyami 4 118 000 5.5%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 946 274 3.9%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 2.8%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 744 155 2.3%
BBright AB** 1 324 000 1.8%
Ducti Invest AB 1 294 643 1.7%
Bexio AB 1 002 957 1.3%
Amir Poursamad 1 000 000 1.3%
Christer Gåhltorp 814 000 1.1%
Övriga (ca 4 500 st) 53 491 182 71.5%
Total: 74 835 211 99,90%

* Ägs till 40 % av Masoud Khayyami (Ordförande)