Lumito

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 31 augusti 2019 till cirka 5 400 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell:

Amount of stocks Percentage (%)
Masoud Khayyami 4 118 000 6.92%
Cardeon Futuring Finance AB * 4 000 000 6.73%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 960 267 4.98%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 3.53%
BBRight AB ** 1 324 000 2.23%
Ducti Invest AB *** 1 269 643 2.13%
Ali Baalbaki 1 000 000 1.68%
Amir Poursamad 1 000 000 1.68%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 955 711 1.61%
Bexio AB 838 139 1.41%
Övriga (cirka 5 400 stycken) 39 903 698 67.10%
Total: 59 469 458 100,00%

* Ägs till 40 % av Masoud Kayyami (Ordförande)
** Ägs till 50% av Anders Sjögren (CTO), till 50% av Helen Sjögren
*** Ägs till 100% av Stefan Nilsson (VD)