Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 30 juni 2020 till cirka 4500 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell:

Amount of stocks Percentage (%)
Cardeon Futuring Finance AB * 5 000 000 6.68%
Masoud Khayyami 4 118 000 5.50%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3 513 955 4.70%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 2.81%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 732 621 2.32%
BBright AB** 1 324 000 1.77%
Ducti Invest AB *** 1 294 643 1.73%
Bexio AB 1 002 957 1.34%
Ali Baalbaki 1 000 000 1.34%
Amir Poursamad 1 000 000 1.34%
Övriga 52 749 035 70.49%
Total: 74 835 211 100,02%

* Ägs till 40 % av Masoud Kayyami (Ordförande)
** Ägs till 50% av Anders Sjögren (CTO), till 50% av Helen Sjögren
*** Ägs till 100% av Stefan Nilsson (VD)