Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar de största aktieägarna per den 31 mars 2022.

Amount of stocks Percentage (%)
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 7 087 602 4.52%
Cardeon AB* 6 250 000 3.99%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 5 546 660 3.54%
Masoud Khayyami 4 118 000 2.63%
Mats Olsby 3 422 266 2.18%
Stefan Andersson-Engels 2 100 000 1.34%
Peter Norman Eggers 2 006 178 1.28%
Bexio AB 1 352 957 0.86%
Duciti Invest AB 1 294 643 0.83%
Håkan Andersson 1 260 126 0.80%
Övriga 119 582 771 78.03%
Total: 154 021 203 100,00%

* Ägs till 40 procent av Masoud Khayyami

Källa: Euroclear