Lumito Arrow right Arrow right

Ägarförhållanden

Nedanstående tabell visar de största aktieägarna per den 30 juni 2021.

Amount of stocks Percentage (%)
Cardeon AB * 5 000 000 5.76%
Masoud Khayyami 4 118 000 4.74%
Avanza Pension Försäkrings AB 3 451 229 3.97%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 421 661 2.79%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 2.42%
BBright AB 1 324 000 1.52%
Ducti Invest AB 1 294 643 1.49%
Bexio AB 972 957 1.12%
Jan Karlsson 911 500 1.05%
Christer Gåhltorp 814 000 0.94%
Övriga (ca 4 400 st) 64 427 221 74.19%
Total: 86 835 211 99,99%

* Ägs till 40 procent av Masoud Khayyami

Källa: Euroclear