Lumito

Ägarförhållanden

Antalet aktieägare i Lumito uppgick den 31 december 2019 till cirka 4500 stycken. Bolagets tio största aktieägare framgår av nedanstående tabell:

Amount of stocks Percentage (%)
Cardeon Futuring Finance AB * 5 000 000 7.08%
Masoud Khayyami 4 118 000 5.83%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 3 240 498 4.59%
Stefan Andersson Engels 2 100 000 2.97%
Ali Baalbaki 1 380 000 1.95%
BBright AB** 1 324 000 1.87%
Ducti Invest AB *** 1 294 643 1.83%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 050 342 1.49%
Amir Poursamad 1 000 000 1.42%
Christer Gåhltorp 814 000 1.15%
Övriga 49 327 256 69.8%
Total: 70 648 739 99,98%

* Ägs till 40 % av Masoud Kayyami (Ordförande)
** Ägs till 50% av Anders Sjögren (CTO), till 50% av Helen Sjögren
*** Ägs till 100% av Stefan Nilsson (VD)