Testkörning av Lumitos scanner med den slutliga produktdesignen

Lumitos forsknings- och utvecklingsteam har deltagit i driftsättningen av bolagets scanner med den slutliga produktdesignen hos den svenska samarbetspartnern, Optronics Partner pr. Sedan några månader tillbaka befinner sig Lumito i kommersialiseringsfas med produktion som ett fokusområde.

 

Syftet med genomgången var att testa alla scannerns funktioner och att de kommunicerar med varandra samt att säkerställa att de ställda kraven är uppfyllda.

– Vårt möte var positivt och vi befinner oss i en intensiv verifieringsfas för att säkerställa att scannern uppfyller alla de ställda kraven. Ytterligare testning på systemnivå kommer att ske internt, hos Lumito och hos Optronics Partner, såväl som externt, kommenterar Andreas Johansson, Lumitos tekniske chef.

Bildtext ovan: Lumitos scanner har monterats och testats av den svenska produktionspartnern Optronic Partner pr under överinseende av Lumitos R&D-team. Från vänster: Krzysztof Krawczyk, projektledare Lumito, Markus Bylesjö, utvecklingschef Optronic, Andreas Johansson, teknisk chef Lumito, Charles Lundberg, projektledare Optronic, Magnus Helgstrand, senior mjukvaruingenjör Lumito.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: 
ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.