Styrelseledamöter, ledningsgruppen och de största aktieägarna i Lumito tecknar units

 

Lumito AB (publ) (”Lumito” eller ”Bolaget”) meddelar att medlemmar i styrelsen tillsammans med närstående, samtliga medlemmar i ledningsgruppen och Bolagets största aktieägare tecknar 191 813 units, motsvarande 3 069 008 SEK, i den pågående företrädesemissionen av units (”Företrädesemissionen”), vilken offentliggjordes och kommunicerades den 5 november 2021. Ett EU-tillväxtprospekt innehållandes fullständiga villkor för Företrädesemissionen publicerades och kommunicerades den 30 november 2021.

 

Lumito meddelar att styrelseledamoten och medgrundaren Stefan Andersson-Engels tillsammans med närstående tecknar 40 625 units, motsvarande 650 000 SEK, styrelseledamoten Roland Andersson tecknar 5 000 units motsvarande 80 000 SEK, CEO, Mattias Lundin tecknar 7 875 units motsvarande
126 000 SEK, CFO, Henrik Ljung tecknar 4 875 units motsvarande 78 000 SEK, Project Manager & Advisor, Lars Lindgren tecknar 5 625 units motsvarande 90 000 SEK och CTO, Andreas Johansson tecknar 2 813 units motsvarande 45 008 SEK. Bolagets största aktieägare Cardeon AB (publ) tecknar 62 500 units motsvarande 1 000 000 SEK och aktieägaren Masoud Khayyami tecknar 62 500 units motsvarande 1 000 000 SEK. Styrelseledamoten Roland Andersson samt ledningsgruppmedlemmarna Lars Lindgren och Andreas Johansson blir därmed aktieägare i Lumito för första gången. Totalt tecknar styrelsen tillsammans med närstående, ledningsgruppen och Bolagets största aktieägare 191 813 units, motsvarande 3 069 008 SEK i den pågående Företrädesemissionen.

 

Viktiga datum i Företrädesemissionen

  • Handel i uniträtter på NGM Nordic SME: 3 december till och med 14 december 2021
  • Teckningsperiod för Företrädesemissionen: 3 december till och med 17 december 2021
  • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 21 december 2021

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Lumito i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Kontakter

Mattias Lundin, verkställande direktör

E-post: ml@lumito.se

Mobilnummer: +46 76-868 45 09

 

Lumito AB (publ.)

Mårtenstorget 5

223 51 Lund

E-post: info@lumito.se

https://lumito.se/prospekt-erbjudande/

 

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission.
Telefon: +46 (0) 8 503 015 50.