Stärkt närvaro för Lumito på European Association for Cancer Research i Rotterdam

Lumito deltog med monter på den årliga kongressen European Association for Cancer Research (EACR 2024) i Rotterdam den 10–12 juni. Kongressen samlade tusentals deltagare, och intresset för Lumito var märkbart högre än tidigare år.

Under kongressen hade Lumitos team möjlighet att prata med ett stort antal forskare och möjliga samarbetspartners. Totalt identifierades ett 15 tal potentiella kunder och samarbetspartners för vidare dialog. Dessutom noterades en hög igenkänningsfaktor jämfört med tidigare kongresser, vilket ytterligare bekräftar vårt arbete för att öka synligheten och närvaron i branschen.

Vårt deltagande på EACR 2024 var framgångsrikt. Vi ser fram emot att följa upp de internationella kontakter vi skapade under kongressen och ta dessa relationer till nästa steg. Det är inspirerande att se ett så stort intresse för vår unika produkt SCIZYS och att så många forskare vill fortsätta dialogen med oss, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Lumito fortsätter att etablera sig som en viktig aktör inom digital patologi och på forskningsmarknaden. Genom att delta i relevanta kongresser och events bygger bolaget ett starkt nätverk och ökar medvetenheten kring bolagets produkt inom histologisk forskning.