Scanner med förbättrad funktion installerad


Lumitos utvecklingskonsult från TTP plc har levererat nästa version av bolagets scanner, med förbättrad funktion, och bistått oss i installationsarbetet. Den nya scannern innebär bland annat att kapaciteten blir större för att testa nya indikationer samt för att slutföra utvärderingen av bröstcancermarkören Her2.

– På grund av pandemin så var detta första gången på ett år som vi fick möjlighet att träffas fysiskt, vilket var välkommet. Både installationen och efterföljande test har gått enligt plan och dessutom fick vi möjlighet att tillsammans diskutera och planera nästkommande utvecklingssteg, säger Andreas Johansson, teknisk chef på Lumito.

Bildtext: Nästa version av scanner installerad och testkörd av Krzysztof Krawczyk, Project Manager (t v). Alexander Carr, konsult inom life science hos TTP plc levererade och installerade den nya scannerversionen hos Lumito, här tillsammans med Lumitos tekniske chef Andreas Johansson (t h).

För ytterligare information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se, tel: 076-868 45 09
Besök även vår hemsida.

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon:08-503 000 50.