Samarbetspartnern TTP kommer in som ny delägare i Lumito

TTP plc (The Technology Partnership) och Lumito AB (publ) har sedan 2017 ett avtal rörande utveckling av produkter inom digital patologi baserat på Lumitos teknologi. Den första utvecklingsfasen (proof of concept) är genomförd med goda resultat och den andra utvecklingsfasen påbörjad.

I samband med att utvecklingsfas 2 är uppstartad har Lumito och TTP gemensamt avtalat om att 10% av TTP:s fordringar för kommande utvecklingsarbete skall kvittas mot aktier i Lumito. Första kvittning sker baserat på fordringar per den 1 mars 2019. Kvittningskursen fastställs av Lumitos styrelse som ett genomsnitt av kursen de senaste 10 handelsdagarna före kvittningsdagen. Enligt befintligt bemyndigande beslutar styrelsen sedan om kvittningsemission. 

Vi ser det som mycket positivt att TTP visar förtroende kring att framgångsrikt genomföra utvecklingsfas 2 och att de väljer att ta en del av sin ersättning i form av aktier i Lumito säger Lumitos VD Stefan Nilsson