Samarbetsavtal med Sectra gällande PACS On Demand

Lumito och Sectra har idag ingått ett samarbetsavtal och kommer gemensamt arbeta med att implementera Lumitos avbildningsteknik i Sectras viewers. Sectra PACS On Demand erbjuder en komplett infrastruktur för digital patologi, ett välkänt och uppskattat verktyg för patologer. Med samarbetet kommer Lumitos innovativa avbildningsteknik, med ökad träffsäkerhet och större informationsinnehåll än befintlig teknik, anpassas till det diagnostiska flödet och de journalsystem som används på kliniker världen över.

– Med Sectras PACS On Demand får patologerna tillgång till Lumitos teknik via verktyg som de känner igen. Att Lumitos bilder erbjuder mer information jämfört med tidigare metoder, öppnar för nya diagnostiska möjligheter. Vår teknik ger möjligheten att analysera relevanta markörer och kan vid behov enkelt kombineras med morfologisk information i samma snitt, vilket både sparar tid och ger en säkrare analys. Sectra har värdefull kunskap och lång erfarenhet av digitalt informationsflöde inom sjukvården, vilket är positivt för oss. Sectras viewers finns tillgängliga på de flesta marknader och är ett optimalt sätt att introducera Lumitos teknik till det diagnostiska flödet, kommenterar Urban Widén, VD Lumito.

 

För ytterligare information, vänligen information kontakta:

Urban Widén, VD Lumito AB (publ)

Tel: +46 70 466 31 60 E-post: uw@lumito.se

 

Denna information är sådan information som Lumito AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl 15.20.

Lumito är specialiserat på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användnings-områden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. www.lumito.se

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.