Revolutionerande vävnadsdiagnostik med högre precision

I dag finns en redaktionell annons om Lumito i Dagens industris bilaga Morgondagens samhälle.

Patologin har blivit en betydlig flaskhals inom sjukvården i hela världen – framförallt på grund av tiden det tar för patologer att analysera biopsier. För de nya cancermedicinerna krävs ofta immunohistokemi, vilket är mikroskopisk identifiering av specifika proteiner i cellerna, där visualiseringen sker med hjälp av färgsubstans. Det är just här Lumito kommer in med en revolutionerande teknologi som möjliggörökad precision och arbetseffektivitet.
Digital patologi är redan ett erkänt begrepp på ett antal av de kliniska patologilaboratoriernarunt om i Norden.

 – Lumitos teknologi har kapacitet att möta dagens starka behov av förbättrad vävnadsdiagnostik med högre träffsäkerhet i ställda diagnoser, säger Björn Isfoss, chefspatolog och Lumitos rådgivare. Bolagets datoranalys med sin höga bildkvalitet har potential att leverera digital immunhistokemi på ett nytt och revolutionerande vis. Tekniken möjliggör leverans av mer information som i sin tur möjliggör en mer precis analys och behandling av patienten. Detta kan medföra mindre lidande för patienten samt minskade kostnader i sjukvården genom att  patienten behandlas med rätt medicin.
Läs hela artikeln här! (https://ee5uqwh9wsx.exactdn.com/wp-content/uploads/2020/09/Morgondagens-samhalle-lum_2020-09.pdf)