Redaktionell annons i The Pathologist

Lumito annonserar i The Pathologist för att öka kännedomen och intresset för produktlösningen Scizys by Lumito bland patologer och forskare. Den redaktionella annonsen finns med i decembermånads digitala utgåva och du kan läsa den här.

Annonsen finns även publicerad på Lumitos hemsida.

Vi har valt att annonsera i The Pathologist eftersom vi då har möjlighet att nå totalt 200 000 yrkesverksamma inom laboratoriebranschen, Professionella som specialiserat sig på anatomisk patologi, klinisk patologi, digital patologi, på akademiska och kliniska laboratorier, forskningslaboratorier och sjukhus samt 75 000 läsare av den digitala versionen av The Pathologist varje månad. Vi når allt från blivande patologer till erfarna laboratoriechefer och avdelningschefer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: 
ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.