Presentation, poster och nya kontakter på årets Pathology Visions

 Lumito har medverkat vid årets upplaga av Pathology Visions som medlem i Digital Pathology association (DPA). Under den rådande covid-19 situationen genomfördes årets konferens helt digital mellan den 26–29 oktober. Konferensen hålls varje år i USA och samlar bland annat forskare och företagsrepresentanter till seminarium, paneler och presentationer. Allt inom digital patologi. Årets tema var ”through the prism of innovation”. Temat passade Lumito mycket väl! 

Lumito presenterade den senaste postern och Krzysztof Krawczyk, projektledare på Lumito, var en av fem av de totalt 50 presentatörer som bjöds in till en muntlig, förinspelad presentation av bolaget och vår teknologi. Alla seminarier och presentationer följdes av en Live Q&A där frågor och diskussioner med nyckelpersoner och presentatörer genomfördes. Lumitos produktspecialist Tim Nilsson deltog tillsammans med Krzysztof Krawczyk i ett flertal seminarier och Q&A diskussioner. Det senaste året har mer än någonsin påvisat värdet av digital patologi, men också behoven av väl fungerande infrastruktur och diagnosmetoder – något som ligger i linje med Lumitos fokus framåt. Den digitala patologin öppnar förutsättningar för   maskininlärning vilket också var ett stort fokus under konferensen. Nya innovationer inom mjukvarusegmentet presenterades från bland annat från MD Anderson Cancer Center och University of Waterloo. 

Lumito hade ett stort antal besökare på den digitala plattformen och ett flertal nya kontakter för framtida samarbeten, projekt och kunskapsdelning knöts.
 
Pathology Visions kastar ljus på vikten av en väl fungerande infrastruktur, det innefattar allt från scanners och viewers till bildhanteringsprogram och mjukvara. En plattform som Pathology Visions ger möjligheten för representanter inom digital patologi att träffas och bygga den tillsammans. En ytterligare intressant punkt är hur den rådande pandemin har belyst vikten och fördelarna med digital patologi.

Se postern: https://ee5uqwh9wsx.exactdn.com/wp-content/uploads/2020/11/PV2020-Lumito.pdf

Se presentationen: https://youtu.be/JEucHl4uh6E

För ytterligare information
Urban Widén, tf VD Lumito AB (publ) Tel: 070-466 31 60, e-post: uw@lumito.se
Se även, www.lumito.se 
 

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano¬partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individanpassade sjukvården.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon: 08-503 000 50.