Presentation av resultat från förstudie med hjälp av Lumitos avbildningsteknik

I december 2022 publicerades den vetenskapliga artikeln med titeln ”Extracellular galectin 4 drives immune evasion and promotes T-cell apoptosis in pancreatic cancer” i tidskriften Cancer Immunology Research. Huvudförfattaren till den publicerade artikeln, Tommy Lidström, var på plats hos Lumito i mitten av februari för att presentera resultatet, som en del av Lumitos första exklusiva presentation som hölls för potentiella slutkunder i Öresundsregionen.

För de som inte haft möjlighet att närvara under de fysiska presentationstillfällena, eller som är intresserade av att se presentationen, finns den nu uppladdad på Lumitos hemsida.

Bakom artikeln står Daniel Öhlunds forskargrupp vid Umeå Universitet vars ambition är att utveckla nya strategier för att tidigt kunna diagnostisera och behandla bukspottkörtelcancer. Bukspottkörtelcancer har mycket dålig prognos då den ofta upptäcks när den redan har spridit sig och det finns få effektiva behandlingsalternativ.

Forskargruppen har genomfört en förstudie där man avsåg att kartlägga hur Lumitos UCNP-teknik (Up-Converting Nano Particles) kunde användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörtelcancer. Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har gruppen bland annat undersökt om galectin 4 sprider sig via sekretion från cancercellerna ut i tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har inneburit bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat. Förstudien avslutades med gott resultat.

Länk till presentationen här: https://lumito.se/presentationer/