Pre-lanseringsfasen av SCIZYS by Lumito fortsätter oförminskat

Den pre-lanseringsfas som påbörjades under våren 2022 fortsätter och intensifieras nu enligt plan. Lumito kommer att finnas representerat i egen monter på Digital Pathology & AI Congress: Europe i London den 7-8 december. Närvaron på kongressen kompletteras med annons och redaktionell annons i den internationella facktidskriften The Pathologist under oktober-december. Dessutom pågår många marknadsaktiviteter inklusive en digital kampanj bland annat på LinkedIn för att nå fler forskare, patologer och onkologer i Sverige såväl som i övriga Norden under november-december. Allt för att nå genomslag i den tilltänkta målgruppen på prioriterad och planerad geografisk marknad.  

"Stärkta av det stora intresse som marknaden visade vår produktlösning på European Congress of Pathology i Basel planerar vi deltagandet på nästa stora kongress, Digital Pathology & AI Congress: Europe. Samtidigt fortsätter efterarbetet med uppföljning av de internationella kontakter som etablerades i Basel. Vi har även tagit förnyad kontakt med de potentiella samarbetspartners, forskargrupper och forskningslaboratorier som vi tidigare varit i kontakt med", säger Mattias Lundin, Lumitos VD.

Ambitionen är att vara beredda och ha de första kunderna definierade när SCIZYS går in i skarp lanseringsfas, är CE-märkt och finns tillgänglig, även om lanseringen blivit något försenad vilket meddelats tidigare.

För ytterligare vänligen information, kontakta:

Lumitos VD, Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: 076-868 45 09

www.lumito.se

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egen-utvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är Mangold Fondkommission, telefon: 08-503 015 50.