Patentansökan godkänd i ytterligare ett land – Brasilien

Lumitos (https://lumito.se/unik-och-patenterad-teknik-med-potential-att-forbattra-diagnostiken-av-vavnadsprover/) grundpatent, patent i den första patentfamiljen som skyddar användandet av UCNP:s (upconverting nanoparticles (https://lumito.se/produktteknologi/)) för avbildning i spridande material, till exempel mänsklig vävnad är nu även godkänt i Brasilien. Bolaget väntar bland annat på svar på en ansökan gällande Indien.

– Godkännandet av vårt grundpatent är ett viktigt steg i vår globala patentstrategi för att skapa en konkurrenskraftig produkt och patentet innebär ett brett skydd även utanför medicinskt användande. Patentet är sedan tidigare godkänt i Australien, Europa, Israel, Japan, Kanada, Kina, Sydafrika och USA. Vår teknologi är patenterad som tidigare kommunicerats i tre världsomspännande patentfamiljer som omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markörer, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i ett första steg har vi valt att fokusera på digital vävnadsdiagnostik, kommenterar Mattias Lundin, Lumitos VD.

Lumitos produkt består av ett instrument samt infärgningsvätskor (reagenser) baserade på UCNP:s (upconverting nanoparticles). Instrumentet ska användas inom vävnadsdiagnostik för att ge patologer visuella avbildningar av vävnadsprover som underlag för diagnos.

Kort om Lumitos patentfamiljer

Den första patentfamiljen skyddar användandet av UCNP:s för avbildning i spridande material, till exempel mänsklig vävnad.

Den andra patentfamiljen beskriver användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens effektivitet och kortare avbildningstider.

Den tredje patentfamiljen skyddar användandet av UCNP’s inom vävnadsdiagnostik, det specifika applikationsområde som Lumito avser lansera sin första produkt inom.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Lumitos VD, Mattias Lundin, e-post: ml@lumito.se

 

Lumito 

är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknologi vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer att hitta cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www.lumito.se.

Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mentor är G&W Fondkommission, telefon:08-503 000 50.